Temadagar

23 oktober

Skolgemensamma temadagar som kommer att handla om frihet, rättigheter och skyldigheter. Elevkåren har arbetat med att förbereda dagarna. Vi ser fram emot en spännande vecka!

[sharify]