Fritidsledarutbildning startar på Bäckby

Pressmeddelande den 11 mars 2021 från Västerås folkhögskola

Västerås folkhögskola ska börja utbilda fritidsledare på Bäckby. “Behovet är stort”, säger Bo Ardström, biträdande rektor.

Idag finns ingen fritidsledarutbildning i Västerås, den närmaste ligger i Örebro. Sedan länge är det landets folkhögskolor som utbildar fritidsledare.

– Vi har funderat på en sådan här utbildning i flera år och jag är jätteglad att den äntligen kommer igång. Det finns en stor efterfrågan, har vi märkt. Både från människor som vill bli fritidsledare och från arbetsgivare, säger Bo Ardström, biträdande rektor på Västerås folkhögskola.

Utbildningen är eftergymnasial och den första årskullen börjar till hösten. Undervisningen är förlagd till Folkhögskolan på Bäckby, en av Västerås folkhögskolas filialer. Skolan ligger granne med en fritidsgård, en mötesplats för äldre och en idrottsplats.

– Skolan finns mitt i samhället och under utbildningen kommer vi att betona stadsdelsarbete som är ett modernt sätt att se på fritidsledaryrket. Man jobbar nära människor i bostadsområdet och samarbetar med föreningar och andra verksamheter för
att stärka engagemang och utveckla stadsdelen, säger Bo Ardström.

Arbetsmarknaden för fritidsledare är god, enligt Bo Ardström som hänvisar till en undersökning som organisationen Fritidsledarskolorna har gjort. Den visar att nästan alla får arbete efter avslutad utbildning. Kommunen är den vanligaste arbetsgivaren och de flesta fritidsledare jobbar på skolor eller fritidsgårdar.