Välkommen till Västerås folkhögskola!

Vi verkar för minskade utbildningsklyftor och ökad jämlikhet. Med en orubblig tro på allas lika värde och att våra olika erfarenheter är en styrka möter vi människor där de befinner sig i livet. Tillsammans skapar vi ett spännande sammanhang som ger bra studieresultat, personlig utveckling och samhällsengagemang.

På skolan kan du, bland annat, läsa in grundskolan eller gymnasiet, ta en yrkesexamen eller gå en studiemotiverande kurs.

Folkhögskolan i Köping är en filial till Västerås folkhögskola. 

Jag har vuxit som person. Folkhögskolan har också gett mig tillräckligt med tid för att nå de behörigheter jag behöver.

OLIVER PIHLQVIST