Värdegrund

Västerås folkhögskola är mer än bara en skola.

Västerås folkhögskola är en skola där deltagaren ska kunna förverkliga sina utbildningsmål och utvecklas som människa. Västerås folkhögskola är en rolig, intressant och nyttig mötesplats för våra målgrupper och de medlemsorganisationer som driver folkhögskolan. Västerås folkhögskola är en skola som står för arbetarrörelsens grundläggande syn på människa, samhälle och kunskap.

Västerås folkhögskolas människosyn utgår från att varje människa har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och ska ha möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar.

Västerås folkhögskolas demokratisyn bygger på allas lika och unika värde. Vi ser demokratin som en process och en rörelseriktning, inte som ett färdigt system eller givet tillstånd. Vi är övertygade om att samhället bara kan förbättras när människor ges möjlighet att utvecklas under fria och jämställda förhållanden, där ekologisk och social hållbarhet råder.

Västerås folkhögskolas kunskapssyn bygger på alla människors förmåga och rätt att lära och utvecklas under hela livet. Kunskap är en process som skapas i mötet mellan olika erfarenheter, mellan det bekanta och det obekanta. Vi ser människan som en social varelse som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt.

Västerås folkhögskola ska kännetecknas av följande:

En folkhögskola i framkant

Pedagogiskt nytänkande

En pedagogisk resurs för våra medlemsorganisationer

Kreativitet och lösningsfokus

Demokrati och öppenhet

Samhällsengagemang

Kulturengagemang

Aktiva i miljö- och klimatfrågor