Bakgrund

Västerås folkhögskola bildades den 1 juli 1997, men har sina rötter i den landstingsägda Tärna folkhögskolas Västeråsfilial som startade redan 1970. Filialen var resultatet av att ABF i Västerås sökt en samarbetspartner för utvidgning av sina studiecirklar och kortkurser. Då Tärna folkhögskola samtidigt hade visat intresse för så kallade målgruppsinriktade kortkurser var samarbetet ett faktum och Västeråsfilialen blev verklighet.

Verksamheten utvidgades under 1970-talet och det startades både fler långa kurser, kortare kurser och samt att en allmän kurs infördes. Tärna folkhögskolas Västeråsfilial blev efterhand en självständig skola som från mitten av 1990-talet volymmässigt var i nivå med sin moderskola.

Redan 1982 inledde LO:s distriktsstyrelse en utredning kring förutsättningarna för att starta en arbetarrörelsens folkhögskola i Västerås, men det dröjde till mitten av 1990-talet innan det blev verklighet. Efter att landstinget under några år diskuterat nedläggning av Tärna folkhögskolas Västeråsfilial hade samtidigt diskussionerna om en arbetarrörelseägd folkhögskola tagit ny fart. Efter att Folkbildningsrådet gett sitt bifall till att en ny folkhögskola skulle få startas i Västerås, fastställdes den första juli 1997 som startdatum för Västerås folkhögskola – som då gick från att vara landstingsägd till att vara rörelseägd.

I samband med detta aktualiserades lokalfrågan. Tärna folkhögskolas Västeråsfilial hade tidigare flyttat runt i Västerås, från Folkets hus till Arosgården och senare till Sigurdsgatan. Från 1994 fram till ägarbytet 1997 bedrevs verksamheten i Vårdskolans lokaler. I oktober 1998 flyttade folkhögskolans verksamhet in i den gamla före detta Djäknebergsskolan, ursprungligen en folkskola som invigdes redan 1892. Djäknebergsskolans folkskoleverksamhet bedrevs ända in på 1960-talet, då en större del av skolan anpassades för kontorsverksamhet. Idag ägs huset av ABF, som hyr ut det till Västerås folkhögskola.

Klicka här för en beskrivning av skolans resa mellan 1997 – 2005 >>

Klicka här för att läsa om skolans 20-årsjubileum >>