Kurser

Allmän kurs grund med vårdinriktning

Vill du läsa in grundskolan? Vill du arbeta inom vård och omsorg? Vill du bestämma över dina studier? Allmän kurs med vårdinriktning är för dig som vill studera vidare till undersköterska eller få ett arbete inom vård och omsorg. Innan du börjar gör du upp egen studieplan tillsammans med pedagogerna på skolan. Din bakgrund...
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs grundskolenivå

Allmän kurs Grund på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå eller arbete. Du som har eller inte har tidigare studier på grundskolenivå kan nå din behörighet på ett år upp till två år beroende på tidigare erfarenheter. Tillsammans med dina lärare och mentorer bygger du din studiegång på folkhögskolan utifrån dina förkunskaper och mål.
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs gymnasienivå

Vill du läsa in gymnasiet? Vill du bestämma över dina studier? Vill du gå på en rolig och spännande skola? Allmän kurs på folkhögskola är för dig som vill studera vidare på högskola eller få ett arbete. Att läsa in gymnasiet tar ett, två eller tre år. Det beror på vilka förkunskaper du har....
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs Häst

Kursen är ett samarbete med Hästsportens folkhögskola, och du läser allmänna gymnasieämnen på halvtid helt på distans och hästskötarkurs på halvtid på distans men med träffar på skolan för praktiska moment. I Strömsholm i Västmanland kan du få inriktning Ridsport och i Wången i Jämtland inriktning Islandshäst alternativt Travsport. De allmänna ämnena läses tematiskt...
Läs mer

Allmän kurs på distans

Du studerar hemifrån med hjälp av dator och Internet och får en inledande introduktion i Ping Pong, lärplattformen som används i kursen. Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning.
Läs mer och sök till kursen

Bli demokratiambassadör

Kursen Demokratiambassadörer är för dig som vill stärka demokratin, utbilda andra och utvecklas själv. Det räcker inte att rösta vart fjärde år för att demokratin ska överleva. Vi behöver också samtala om demokratiska värderingar och beteenden. Dessutom behöver vi vara många som försvarar demokratin – på arbetsplatsen, i skolan, på stan, på nätet och...
Läs mer och sök till kursen

Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola, en utbildning i svenska språket, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap med hemspråksstöd riktad till deltagare inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Utbildningen är en del av deltagarens etableringsplan. Inom ramen för utbildningen inleder de deltagare som behöver sin utbildning i SFI. Västerås folkhögskola har egen betygsrätt i SFI.
Läs mer

Fritidsledarutbildning

Utbilda dig till fritidsledare i Västerås Vill du bidra till att människor får en meningsfull, aktiv och stimulerande fritid? Efter två års studier har du skaffat dig en yrkesexamen och goda möjligheter till arbete. Välkommen till en bred utbildning som förbereder dig att arbeta med människor i olika åldrar, framför allt barn och ungdomar....
Inslag i P4 Västmanland om utbildningen och sök till kursen

Inspirationskurs – SMF

Inspirationskursen, eller den studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) som den formellt heter, är för dig som är arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga gymnasiebetyg. Hos oss får jobba med frågor som ligger nära dig och ditt liv. Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga. De är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en...
Läs mer

Lärar- och elevassistent

Vill du jobba med barn, ungdomar och vuxna som behöver stöd? Efter ett års studier har du skaffat dig ett yrkesintyg och goda möjligheter till arbete. Välkommen till en bred utbildning som förbereder dig för ett spännande yrke. Kursen är för dig som är intresserad av att arbeta inom skolan eller vill studera vidare....
Läs mer och sök till kursen

Rusta och matcha

Rusta och matcha på Västerås folkhögskola “Man blir peppad”, bland det bästa jag har gjort”, “precis vad jag behövde”. Så säger några om tiden på Västerås folkhögskola. I över tjugo år har vi hjälpt människor vidare i livet. Att så många fortsätter tipsa om vår verksamhet ser vi som ett kvitto på att vi...
Läs mer

Svenska för invandrare – SFI

Svenskundervisning för invandrare (SFI) är till för dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. SFI på folkhögskola är en SFI-utbildning med hemspråksstöd enligt befintlig SFI-modell med de fyra stegen. Dessutom strävar vi efter en verksamhet som sätter SFI i ett sammanhang. Vår uppfattning är att följande fem delar i ”folkhögskole-SFI” är viktiga...
Läs mer

TO DO

TO DO syftar till att hjälpa dig realisera din kulturrelaterade idé. På vägen till förverkligande presenteras du verktyg som ger dig möjlighet att driva ett kreativt projekt, stort som litet, från början till slut med syftet att stärka dig som kreatör, projektledare och entreprenör. Processen varierar beroende på din idé, ambition och önskemål. Syfte...
Läs mer och sök till kursen