5 frågor till Förbundet Agenda 2030

Förbundet Agenda 2030 är en opolitisk ideell medlemsorganisation som sedan starten arbetat för att sprida kunskap, samverka, inspirera och stödja hållbarhetsarbetet i Västmanlands län och Heby kommun. 

Caroline Närhi, pedagog på Västerås folkhögskola och ledamot i förbundet, har fångat verksamhetssamordnaren Anna Bjerne för att svara på fem korta frågor.

1. Kan du berätta lite kort om vad Förbundet Agenda 2030 gör?
Vi finns till för våra medlemmar som är ett 60-tal stora som små organisationer från kommun och region till politiska partier, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv. Vi sprider kunskap om hållbar utveckling och de Globala målen samtidigt som vi är en arena för möten och samverkan.

Tillsammans med våra medlemmar så initierar vi och koordinerar projekt, vi fångar upp goda exempel och sprider kunskap via artiklar på vår webbsida och i våra sociala medier, vi anordnar möten, kunskapsdagar och utbildningar samt är navet för hållbarhetsfrågor i vår region.

2. Vad har ni på gång just nu?
Just nu planerar och genomför vi en mötesserie som vi arrangerar tillsammans med några av våra medlemmar med fokus på utvalda globala mål.

Tillsammans med andra medlemmar har vi även sökt finansiering för några större projekt som vi hoppas kunna påbörja redan till hösten. De handlar främst om att väva in ungdomar i hållbarhetsarbetet i större utsträckning.

I höst står vi även värd för den allra första Omställningsvecka 39 som vi anordnar tillsammans med Regionen, Länsstyrelsen samt Västmanlands miljö- och klimatråd. Omställningsveckan kommer bli en väldigt spännande vecka där syftet är att främja klimatomställning genom samlad kraft, kreativitet, kultur och nya framtidsberättelser.

3. Ni har ett utbildningsmaterial som heter Naturligtvis, vad är det? 
Naturligtvis är en metod och ett utbildningsmaterial om vår svenska natur uppdelat i fem temaområden: Allemansrätten, Natur & hälsa, Klimat & miljö, Naturens skafferi och Djurliv kopplat till globala målen. Det är ett samverkansprojekt mellan Förbundet Agenda 2030 och medlemsföretaget Yonderful där jag själv är verksam när jag inte arbetar för förbundet. Det utvecklades tillsammans med deltagare på Västerås Folkhögskola men lever nu vidare i en digital version som är gratis för alla att använda och ta del av.

För att ta del av materialet, anmäl dig till förbundets nyhetsbrev och följ instruktionerna, så skickas en länk till din mailadress inom kort.

4. Det finns 17 globala hållbarhetsmål, har du någon personlig favorit?
Mitt hjärta klappar lite extra för mål nummer 10: Minskad ojämlikhet. Jag brinner för att demokratisera hållbarhetsarbetet. För mig betyder det att jag tycker att fler behöva få komma till tals och vara delaktiga. Jag upplever att flera grupper av samhällsmedborgare idag står helt utanför och saknar inflytande i många av hållbarhetsfrågorna. Om vi begränsar hållbarhetsarbetet till specifika branscher eller särskilda avdelningar går vi miste om massor av erfarenhet och nya idéer.

Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

5. Har ni någon hemsidan med mer information om Agenda 2030 och förbundets aktiviteter?
Absolut! På fa2030.se hittar du massor med information och inspiration.

 

Västerås folkhögskola är medlem i Förbundet Agenda 2030.