Välkommen till Folkhögskolan i Köping!

Mitt i centrum, i Folkets hus lokaler, hittar du oss. En skola som fokuserar på det unika i varje deltagare och verkar för minskade utbildningsklyftor och ökad jämlikhet. Hos oss hittar du följande utbildningar:

Allmän kurs på grundskolenivå – för dig som vill läsa in grundskolan.
Allmän kurs på gymnasienivå – för dig som vill läsa in gymnasiet.
Studiemotiverande folkhögskolekurs – för dig som är arbetssökande och saknar fullständiga betyg som behöver ny inspiration och vägledning.

Den största skillnaden mot gymnasiet är att det är mer frihet. Och att det är ett aktivt val man har gjort. För mig har det varit jättebra.

ERIC NORE