Tillgänglighet

_MG_3201-2Folkhögskolan i Köping har ändamålsenliga lokaler och behövs anpassningar prioriteras detta. Kursdeltagare med speciella behov får hjälp utifrån sina speciella förutsättningar. Skolan har möjlighet att söka medel för särskilda anpassningar via Specialpedagogiska skolmyndigheten.