Ansökningar Västerås folkhögskola

   

  Sökt kurs:

  Personuppgifter

  Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.   

  Utbildning och arbete

  Ange minst en tidigare utbildning. Du behöver också ange arbete eller praktik.


   

  Personlig ansökan, referenser och bilagor


  Referenser är viktiga

  (Personer som Du vill hänvisa till för upplysningar om Dig. Ej släkt eller vänner)

  Har du ej personbevis och skolbetyg att bifoga digitalt,
  kan du skicka dessa till följande adress:

  Västerås folkhögskola
  Kristinagatan 12
  724 61 Västerås