Målsättningar och målgrupper

Gemensamma målsättningar för Västerås folkhögskola och Folkhögskolan i Köping:

  • Vi ska vara folkhögskolor ”i framkanten”. Förutom att vi ska uppvisa goda utvärderingsresultat ska vi vara folkhögskolor som syns, hörs och efterfrågas både för våra idéer och vår verksamhet. Vi ska arbeta med projekt och uppdrag.
  • Pedagogiskt nytänkande. Vi ska ha en levande metodutveckling på skolorna, där datorn och flexibelt lärande är viktiga delar. Verkligheten ska användas som underlag i undervisningen. Vi ska också vara en pedagogisk resurs för medlemsorganisationerna.
  • Vi ska vara kreativa och lösningsfokuserade. Undervisningen ska präglas av kreativitet. Vi ska vara skolor där spännande och oväntade saker sker och en öppen verksamhet bedrivs.
  • Demokrati och öppenhet. Vi ska vara skolor som är öppna för nya tendenser i omvärlden, där idéer och verksamheter speglas. Demokrati ska praktiseras i vardagen. Vi ska ha ett tydligt studerandeinflytande, samt jobba med tydlig information och krav på våra studerande.
  • Vi ska vara samhällsengagerade. Skolorna ska vara engagerade i olika sammanhang och involverade i frågor om social ekonomi och arbetsmarknad. Skolorna ska arbeta även för tolerans och mångfald och mot främlingsfientlighet.

Målgrupper

Folkhögskolan vill nå människor som har en stark vilja att studera och anser sig passa för folkhögskolans arbetssätt och kännetecken. Det är extra viktigt att nå deltagare som av olika skäl inte passat i den vanliga skolan, människor i arbetslivet med kort utbildning, unga och äldre som drabbats av arbetslöshet och kvinnor och män med bristande språkkunskaper. I första hand vill vi nå deltagare från närområdet.

Deltagarens motiv till studier är en avgörande fråga, där högskolan som mål kan vara ett mål av flera andra. En viktig faktor i deltagarens motiv är att bredda sitt intresse, växa som människa och delta i ett samhälleligt förändringsarbete. Skolan vill även arbeta med arbetarrörelsens och medlemsorganisationernas medlemmar för att stärka dem i deras uppdrag att förändra samhället och utveckla folkrörelserna.