Ansökan Fritidsledarutbildningen

   

  Personuppgifter

  Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.   

  Behörighetsgrund  Du kan skicka in ytterligare filer till ansokan@vfhsk.se

   

  Personlig ansökan, arbeten och referenser
  Referenser är viktiga

  (Personer som Du vill hänvisa till för upplysningar om Dig. Ej släkt eller vänner)

  Har du ej personbevis och skolbetyg att bifoga digitalt,
  kan du skicka dessa till följande adress:

  Västerås folkhögskola
  Kristinagatan 12
  724 61 Västerås