Antagning och ansökan

Hur ansöker jag?

Ansökan görs på skolans hemsida, gå in på respektive kurssida.

Viktiga datum inför antagning

Viktiga datum finns på respektive kurssida.

Hur går antagningsprocessen till?

Allmän kurs

  • Ansökningarna behandlas löpande efter att de kommer in. Varje ansökan registreras av skolans administratör och går därefter till studievägledare och mentorer. Kompletteringar kan behöva göras och kontakt tas med eventuella referenser.
  • Telefonsamtal eller e-postkontakt tas med den sökande för att boka tid för individuellt samtal. Vid detta diskuteras hur den sökande ser på studier och vad man behöver läsa.
  • Beslut om antagning sker av mentorer, studievägledare och arbetslag. I en del fall kan prövoperioder beslutas. I förekommande fall med linjeansvarig/studievägledare.
  • Den sökande får ett skriftligt besked senast fyra veckor efter angiven sluttid för ansökan.
  • Som deltagare på skolans allmänna kurser blir du antagen en termin i taget.

Övriga kurser

  • Ansökningarna behandlas efter det att ansökningstiden gått ut. Varje ansökan registreras av administratören och går därefter till kursansvarig. Kompletteringar kan behöva göras.
  • Antagningsprinciper finns på hemsidan för respektive kurs.
  • Beslut om antagning tas av linjeansvarig och arbetslag.
  • Den sökande får ett skriftligt besked senast fyra veckor efter angiven sluttid för ansökan.
  • Som deltagare på skolans särskilda kurser blir du antagen 1 termin i taget.