Studiefinansiering

Studierna på allmän kurs berättigar dig till att söka studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kontakten med CSN sköter du själv, men du kan även prata med skolans studievägledare kring CSN-relaterade frågor.

Om du går inspirationskursen (SMF) och har funderingar kring finansieringen kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen.