Fragor

Får man betyg på folkhögskolan?

På folkhögskola får man inte betyg, där får man utvecklas i sin egen takt. De som går allmän kurs, folkhögskolans motsvarighet till gymnasiet, får ett intyg som beskriver godkända behörigheter i de ämnen som klarats av samt ett studieomdöme som beskriver nuvarande och framtida studieförmåga.

Får jag behörighet till att studera vidare?

Samtliga folkhögskolor har allmän kurs, vår variant av gymnasieutbildning. Kurstiden är på ett till tre år beroende på dina tidigare studier, erfarenheter och behov. Efter genomförd utbildning kan du nå behörighet för att söka till universitet, högskola och yrkeshögskola.