Ansökan To Do

   

  Fyll i dina personuppgifter och en motivering till varför du vill delta i den här kursen.

  Personuppgifter

  Alla fält är obligatoriska om inget annat anges.   


  Har du ej personbevis och skolbetyg att bifoga digitalt,
  kan du skicka dessa till följande adress:

  Västerås folkhögskola
  Kristinagatan 12
  724 61 Västerås

   
   

   

  Ansökan