Deltagare berättar

Allmän kurs

Eric Nore

”Den största skillnaden mot gymnasiet är att det är mer frihet här. Och att det är ett aktivt val man har gjort, man är ju mer motiverad till att gå här av den anledningen. Här blir man sedd, det är inte lika stort och lärarna har tid att se varje elev. Sen gillar jag hur behörigheterna funkar. Man blir inte bedömd efter hur man har klarat det, utan det är antingen eller och det är jätteskönt. Många har ju skriv- och provkramper som sätter käppar i hjulet. Man får också en helt annan kontakt både med elever och lärare här, jämfört med gymnasiet. Så det är bara positivt i den aspekten. Fast innan man söker kanske man ska tänka två gånger, om man är motiverad. Det är nog ingenting man ska göra bara för att ha nåt att göra, utan jag tror att man måste ha bestämt sig. Men för mig har det här varit jättebra.”

Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF

Josefin Jonsson

”Jag gick en åtgärd innan jag började här där jag mötte oengagerad personal som lämnade deltagarna efter en halvtimme och själva åkte hem när vi förväntades sitta åtta timmar om dagen framför en dator. Jag har gått SMF i Västerås tidigare och trivdes så bra att jag när jag sedan blev arbetslös och hamnade på åtgärden där jag vantrivdes tjatade mig till en plats på SMF i Köping.

Här får vi inte bara söka jobb utan lära oss om arbetsmarknad, rättigheter, får jobba med politik, självkänsla och då och då känna på hur folkhögskolestudier fungerar. Vi får besöka en hel del arbetsplatser och likt Allmän kurs är SMF otroligt deltagarstyrt. Det har jag inte upplevt någon annanstans och jag anser att det är bra då det trots allt är oss det handlar om och vi får lära oss mycket genom att faktiskt möta människor och göra saker istället för att bara spendera en hel dag vid en datorskärm och söka jobb och sedan glo om man är klar efter två timmar.

Till nya deltagare som börjar vill jag säga: ”Ta chansen!” Man växer så otroligt mycket som människa och får lära sig enormt mycket om både omvärlden och sig själv. Det är ett fantastiskt djup i kursen som är unikt, det finns inte många andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder där du får så stort utrymme till att utveckla dig själv och under kort tid få bättre självförtroende och självkänsla. Man har dessutom alltid otroligt roligt, med en tight grupp och nära relationer till personal.”

Mikael Andersson

”Jag gick på en annan arbetsmarknadsåtgärd innan där man blev tillsagd att sätta sig framför en dator och söka minst tio jobb om dagen. Ens intressen spelade ingen roll, det kändes som att man sökte för sökandets skull. Här är det roliga pedagoger som verkligen hjälper och det gör kursen mycket roligare. Jag har redan varit på en arbetsintervju för ett jobb som jag vill ha. En annan sak är att man får arbeta lite mer i sin takt vilket skiljer sig från en annan kurs jag gick där man väldigt lätt halkade efter och det gjorde mig väldigt stressad. Det här är den första åtgärden som jag faktiskt vill gå upp för och åka till på morgonen. Chill pedagoger, blandat innehåll med fokus på mig och mina behov.”