Kurser

Allmän kurs grundskolenivå

Allmän kurs Grund är för dig som vill uppnå din grundskolebehörighet. Under 1-2 år, beroende på tidigare förkunskaper, läser du ämnen som ger dig behörighet att läsa vidare på gymnasial nivå. Din studieplan är individuell och det finns möjlighet att kombinera studier med praktik eller liknande.
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs gymnasienivå

Utbildningen ger en bred allmänbildning. Du läser gymnasiegemensamma ämnen med målet att nå grundläggande behörighet för vidare studier. Du läser även särskilda behörigheter utefter behov och önskemål. Som studerande läser du ett till tre år beroende på dina förkunskaper och erfarenheter.
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs på distans

Du studerar hemifrån med hjälp av dator och Internet och får en inledande introduktion i Ping Pong, lärplattformen som används i kursen. Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning.
Läs mer

Etableringskursen

Kurs med syfte att efter sex månader skall deltagarna kunna så mycket om svenska samhället och ha så pass goda kunskaper i svenska språket att de är självgående.
Läs mer

Inspirationskursen SMF

Skolan erbjuder arbetsmarknadsutbildning, Inspirationskurs, för arbetslösa utan fullständigt gymnasium. Kurserna har varit mycket framgångsrika med att ge deltagarna arbete eller motivation till att studera vidare efter inspirationskursen.
Läs mer

Miljö och klimat – Agenda 2030, distanskurs

Agenda 2030 – Miljö och klimat är en fortbildningskurs för dig som berörs och har intresse av de globala målen och som behöver stärka dina kompetenser inom området. Omfattning Kursen är på deltid och går att kombinera med ditt arbete eller studier, men går även att läsa som fristående kurs, eller komplettera studier på...
Läs mer

Skriv ditt liv

Har du ett påbörjat självbiografiskt manus i din dator? Vill du dokumentera ditt liv, men vet inte hur du ska få ihop alla delar? Vill du spara dina livserfarenheter för framtiden eller tycker du bara att det är roligt att författa? Vår kurs ger dig verktygen för att komma vidare med dina memoarambitioner. Här...
Läs mer och sök till kursen

Svenska för invandrare (SFI)

Sedan 2015 bedriver vi SFI i Norberg. Våra engagerade pedagoger motiverar deltagarna till att lära sig att förstå, prata, läsa och skriva på svenska. Språklektionerna behandlar både det formella och det informella språket. SFI-kurserna följer det etablerade nivåsystemet. Vi använder oss av både böcker och digitaliserat material. Vi diskuterar återkommande nyheter och dagsaktuella händelser,...
Läs mer