Gemensam uppstart på kulturnatten

Under Västerås kulturnatt samlades personal och deltagare med familj för att umgås och skapa tillsammans. Black out poetry, limma konstverk och testa musikinstrument var några av aktiviteterna. 

Efter en gemensam korvgrillning begav vi oss ner på stan för att ta del av kulturen. Pedagogerna hade förberett med sina fem bästa tips, sedan fick deltagarna själva välja vilken programpunkt de ville besöka.

Kvällen i bilder:

Här skapas ordkonst!

Genom att stryka över ord på en boksida skapas en ny mening.

Ett härligt gäng med deltagare och pedagoger!

Vi lär av varandra!

Att testa trummorna var populärt bland de yngre besökarna.

En affisch för varje aktivitet!

I sal 33 spelades det spel med Josefin.

Vi spelar rött mot svart!

Återbrukskonst!

Deltagare på Studiemotiverande folkhögskolekurs bjöd på musik och dans från olika kulturer.

Korvgrillning!

Nu går vi ner på stan!