Välkommen till Västerås folkhögskola

Västerås folkhögskola bedriver verksamhet i Västerås City, Norberg (Folkhögskolan i Norberg), Köping (Folkhögskolan i Köping) och på Bäckby (Folkhögskolan på Bäckby) 

Vi lever i en tid med snabb samhällsförändring och därmed en tid av spännande utmaningar. Strukturella samhällsförändringar verkar tillsammans med snabbt växlande trender, normförskjutningar och globala utvecklingstendenser som i hög grad påverkar människor i Västmanland och ytterst våra deltagare. Som folkhögskola vill och ska vi arbeta mitt i förändringen och “mitt i byn”. För att kunna vara en stark medkraft måste vi själva våga förändras genom att förutse, förstå, förklara, debattera, utforska och påverka.

Vi vill möta människors nya utmaningar och ta tillvara den positiva kraften i deltagarnas engagemang för lärande och gemenskap. Folkbildningen kanske är mer modern än vad den någonsin varit. Då måste vi själva visa omvärlden att vi är en fri och självständig kraft i förhållande till det svenska utbildningssamhället. Endast en fri, självständig, folkrörelseförankrad, deltagarorienterad, flexibel och innovativ folkbildning kommer att ha en viktig roll att spela i det svenska samhället. Folkhögskolan har genom sin egen utbildningsform en unik möjlighet att vara ett helt eget alternativ och en kraft i samhället.