Närträff Skriv ditt liv

15 januari

Terminens första träff, med start lördag klockan 11. Fortsättning på fördjupningskursen, vars syfte är att ge deltagarna så många ”verktyg” att de tryggt kan ge sig i kast med skrivandets vedermödor senare på egen hand.

[sharify]