Kursstart Påfart

8 januari

”Påfart” är en 16 veckors etableringsutbildning för ungdomar med individen i fokus.
Du får strukturerad vägledning. Efter avslutad utbildning får du uppföljning i upp till 8 månader, i form av mejl, samtal och möten. Utbildningen innehåller aktiviteter på grupp- och individnivå med sikte på arbete och/eller utbildning. Delar av utbildningen är utåtriktade aktiviteter mot näringsliv och civilsamhälle.
Målgruppen är nyanlända 20-25 åringar (bosatta i Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg) som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. För mer info, kontakta projektledare Vivi Båvner på 0223-661463

[sharify]