Kalender oktober 2017

12 oktober

Rökavvänjning

19 oktober

Rökavvänjning

23 oktober

Start SFI

25 oktober

Skolgemensam temadag

26 oktober

Rökavvänjning