SMF-deltagare

Inspirationskurs – SMF

Inspirationskursen, eller den studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) som den formellt heter, är för dig som är arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga gymnasiebetyg. Hos oss får jobba med frågor som ligger nära dig och ditt liv. Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga. De är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en kurs som passar dig, oavsett om du vill mot arbete eller studier. Du får själv vara med och påverka kursens innehåll och tillsammans med din mentor sätta upp personliga mål.

Vad innehåller kursen?

  • Inspirationskursen utgår ifrån din livssituation i det samhälle vi lever i och det viktigaste målet med kursen är att skapa en plan för din framtid. Tillsammans jobbar vi med att hitta eller skapa möjliga vägar till personlig utveckling, för att öka dina möjligheter att nå dit du vill.
  • Folkhögskola sätter dig i centrum och ger dig möjlighet att utveckla dina studier efter dina förutsättningar och under de former som passar dig bäst. Du sätter upp egna mål för dina studier och tillsammans jobbar vi för att du ska uppnå dem.
  • Kursupplägget innehåller både föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, studiebesök och individuellt arbete.Genom diskussion och information om utbildningssystemen, samhället, arbetsmarknaden, hälsa, miljö med mera får du med dig användbara kunskaper och verktyg inför dina framtida livs- och yrkesval.
  • För att komma nå dina mål behövs ibland ytterligare studier. Här får du en inblick i hur det är att studera och du ges tillgång till studie- och yrkesvägledning, både enskilt och i grupp.
  • En av pedagogerna blir din mentor och följer dig genom studietiden.

Omfattning och tid

Kursen är på heltid i 13 veckor vilket motsvarar 65 dagar.

Studiemiljö

Folkhögskolans miljö ger möjlighet för dig att skapa nya kontakter och att få nya upplevelser. Västerås folkhögskola har lång erfarenhet från arbetsmarknadsprojekt. Inspirationskursen har funnits sedan 2010. Under den tiden har i genomsnitt 65 procent av de som deltagit börjat studera eller fått jobb i anslutning till kursen.

Ansökan

Anvisning till Inspirationskursen SMF görs av Arbetsförmedlingen.
Här finns info på AF:s hemsida.

Kursstarter

Nya inspirationskurser startar kontinuerligt i samråd med Arbetsförmedlingen.

Inspirationskurs – SMF

Längd
13 veckor.

Kursstart
Kursstarter sker kontinuerligt.

Syfte
Inspirera och stötta deltagare i planering mot studier, arbete eller annan individuell planering.

Antagningsvillkor
För att kunna gå Inspirationskursen krävs att du är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Ansökan
All rekrytering till Inspirationskursen sker genom Arbetsförmedlingen.

För mer information
Karin Persson
072-541 71 81
karin.persson@vfhsk.se

X