SMF-deltagare

Inspirationskurs – SMF

Inspirationskursen, eller den studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) som den formellt heter, är för dig som är arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga gymnasiebetyg. Hos oss får jobba med frågor som ligger nära dig och ditt liv. Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga. De är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en kurs som passar dig, oavsett om du vill mot arbete eller studier. Du får själv vara med och påverka kursens innehåll och tillsammans med din mentor sätta upp personliga mål.

Vad innehåller kursen?

  • Inspirationskursen utgår ifrån din livssituation i det samhälle vi lever i och det viktigaste målet med kursen är att skapa en plan för din framtid. Tillsammans jobbar vi med att hitta eller skapa möjliga vägar till personlig utveckling, för att öka dina möjligheter att nå dit du vill.
  • Här får du en inblick i hur det är att studera längre utbildningar på en folkhögskola. Du har även möjlighet att komma ut i praktik på arbetsplatser.
  • Kursupplägget innehåller både föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, studiebesök och individuellt arbete.
  • Genom diskussion och information om samhället, arbetsmarknaden, hälsa, miljö med mera får du med dig användbara kunskaper och verktyg inför dina framtida livs- och yrkesval.
  • Du ges tillgång till individuell studie- och yrkesvägledning och har tillgång till en mentor under hela kursens gång.

Omfattning och tid

Kursen är på heltid i 13 veckor.

Handledare

Kursmedarbetarna kommer från olika verksamheter och har olika kompetenser just för att kunna möta deltagarnas varierande behov.

Studiemiljö

Folkhögskolans miljö ger möjlighet för dig att skapa nya kontakter och att få nya upplevelser. Västerås folkhögskola har lång erfarenhet från arbetsmarknadsprojekt. Inspirationskursen har funnits sedan 2010. Under den tiden har i genomsnitt 65 procent av de som deltagit börjat studera eller fått jobb i anslutning till kursen.

Ansökan

Ansökan görs via din arbetsförmedlare.

Kursstarter

Nya inspirationskurser startar första måndagen i varje månad (dock ej i januari, juli och augusti).

 


Deltagare berättar

Anton Bystedt

När jag började på Inspirationskursen så hade jag ingen motivation alls, jag hade hoppat av gymnasiet ett halvår innan och visste inte alls vad jag ville göra. Jag gjorde inte så mycket om dagarna. Så kom jag hit och hade inställningen att det här skulle vara som alla andra dåliga ställen där man får sitta med en dator, som nåt slags dagis och bara söka jobb. Men då frågade lärarna mig vad jag ville göra av livet, vilket jag inte visste alls. Då åkte vi runt till olika arbetsplatser och iakttog hur det såg ut och hur de jobbade. Sen fick man kolla på utbildningar och jag valde då att plugga här på folkhögskolan. Plötsligt hade jag ett mål för framtiden och visste vad jag ville bli. Inspirationskursen är inte som alla andra liknande ställen. Det är mycket mer personligt och de ser en verkligen som en individ. Man får precis den hjälp man behöver.


Mauro Schiappacase

När jag kom till Inspirationskursen så introducerade sig lärarna och sade vad man skulle göra, de frågade om man ville satsa på studier eller jobb. Valde man att söka jobb så stöttade de en på bästa sätt och kunde genom sina kontakter hjälpa en mot till exempel praktik. Jag ville studera och personalen hjälpte mig hur mycket som helst. Jag hade varit på en annan åtgärd innan, som inte alls var likadan. Där fick man en introduktionsvecka som förklarade vad man gjorde där och sen fick man sitta vid en dator i tre månader. Man visste inte hur man skulle söka jobb på bästa sätt och fick ingen hjälp, så det var inte alls lika bra som inspirationskursen här. Jag skulle uppmuntra alla att gå Inspirationskursen, det var bland det bästa jag gjort. Om jag inte hade gått den hade jag nog aldrig börjat studera.


Inspirationskurs – SMF

Längd
13 veckor.

Kursstart
Första måndagen varje månad (dock ej i januari, juli och augusti).

Syfte
Inspirera och stötta deltagare i planering mot studier, arbete eller annan individuell planering.

Antagningsvillkor
För att kunna gå Inspirationskursen krävs att du är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Ansökan
All rekrytering till Inspirationskursen sker genom Arbetsförmedlingen.

För mer information
Karin Persson
072-541 71 81
karin.persson@vfhsk.se

X