Allmän kurs grundskolenivå

Sök till kurs
Start Januari och augusti
Ansökan 1 dec och 15 maj

Vill du läsa in grundskolan? Vill du bestämma över dina studier? Vill du gå på en rolig och spännande skola?

Allmän kurs på folkhögskola är för dig som vill studera vidare på gymnasienivå eller få ett arbete. Att läsa in grundskolan tar ett eller två år. Det beror på vilka förkunskaper du har. Innan du börjar gör du upp en individuell studieplan tillsammans med pedagogerna på skolan.

Arbetssätt och innehåll
På Västerås folkhögskola arbetar vi med flera ämnen samtidigt under olika temaveckor. Det ger dig en större förståelse för omvärlden och hur de olika ämnena hänger ihop. På skolan finns ett starkt samhällsengagemang.

Din bakgrund och dina erfarenheter är viktiga för oss. Vi är övertygade om att kunskap är någonting du, dina kurskamrater och vi på skolan skapar tillsammans. Här får du möjlighet att växa som person och vidga dina vyer.

Skolan ligger långt fram inom ny teknik och datorn används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Du får låna en dator under studietiden.

På allmän kurs grundskolenivå läser du följande ämnen:
● Svenska eller svenska som andraspråk
● Engelska
● Matematik
● Samhällskunskap

Du är varmt välkommen till en intressant och inspirerande utbildning!

Allmän kurs grundskolenivå

Antagningsvillkor
Kunskaper motsvarande SFI-D och intervju.

Kursstart, kurslängd och studieort
Kursen startar i augusti och januari varje år. Du studerar ett eller två år. Kursen genomförs på
Västerås folkhögskola.

Behörighet
Avklarad kurs ger studieomdöme och behörighetsintyg.

Kostnader och ekonomi
Kursen är kostnadsfri, men du betalar 500 kronor per termin för studieresor, litteratur, med mera. Du har rätt till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för hjälp och mer information.

Ansökan
Sista dag för ansökan är 15 maj för kursstart i augusti och 1 december för kursstart i januari.

Frågor om Västerås folkhögskola
info@vfhsk.se – 021-14 07 05

Frågor om kursen
Elin Ragnebro, vägledare
elin.ragnebro@vfhsk.se
076-671 30 87

Sara Gulin, linjeledare
sara.gulin@vfhsk.se
070-860 88 22

Ladda ner kursblad

Sök till kurs
X