Allmän kurs på distans

Sök till kurs
Start Januari och augusti
Ansökan 15 maj

Vill du läsa in gymnasiet hemifrån? Vill du bestämma över dina studier?

Allmän kurs på folkhögskola är för dig som vill studera vidare på högskola eller få ett arbete. Att läsa in gymnasiet tar ett, två eller tre år. Det beror på vilka förkunskaper du har. Innan du börjar gör du upp en individuell studieplan tillsammans med en pedagog på skolan.

Arbetssätt

På Västerås folkhögskola arbetar vi tematiskt och läser flera ämnen samtidigt. Det ger dig en större förståelse för omvärlden och hur de olika ämnena hänger ihop. På skolan finns ett starkt samhällsengagemang.

Din bakgrund och dina erfarenheter är viktiga för oss. Vi är övertygade om att kunskap är någonting du, dina kurskamrater och vi på skolan skapar tillsammans. Här får du möjlighet att växa som person och vidga dina vyer.

Innehåll

På Allmän kurs läser du följande ämnen:

● Svenska
● Engelska
● Matematik
● Naturkunskap
● Samhällskunskap
● Religionskunskap
● Historia

För att gå kursen behöver du:

● Dator med internetuppkoppling
● Headset med mikrofon
● Webbkamera
● Kunna vara uppkopplad minst två gånger per dygn, och minst fem dagar i veckan. Mycket av skolarbetet kan dock göras när man är nedkopplad.

Hur är det att läsa på distans?

Lyssna på detta podavsnitt om hur det är att läsa på distans på vår skola>>

 

Du är varmt välkommen till en intressant och inspirerande utbildning!

Vanliga frågor

Får man betyg på folkhögskolan?

På folkhögskola får man inte betyg, där får man utvecklas i sin egen takt. De som går allmän kurs, folkhögskolans motsvarighet till gymnasiet, får ett intyg som beskriver godkända behörigheter i de ämnen som klarats av samt ett studieomdöme som beskriver nuvarande och framtida studieförmåga.

Hur mycket frihet har jag?

Folkhögskolan utgår från att varje människa är en resurs som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och ska ha möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar. Det finns en stor frihet på folkhögskolan. Skolorna har rätten att forma sina egna kurser efter deltagarnas behov och målsättningar. Här får alla vara med och påverka kurser och utbildningar.

Vad är mitt ansvar?

Som vuxen har man kommit till folkhögskolan av egen vilja och eget intresse. Som deltagare har man ett stort ansvar för sina studier och därmed också en stor frihet. De egna målen man sätter upp för sina studier är viktiga. Friheten att påverka innehållet i studierna och det egna resultatet är mycket stor.


Deltagare berättar

ERIC NORE

Den största skillnaden mot gymnasiet är att det är mer frihet. Och att det är ett aktivt val man har gjort. För mig har det varit jättebra.

OLIVER PIHLQVIST

Jag har vuxit som person. Folkhögskolan har också gett mig tillräckligt med tid för att nå de behörigheter jag behöver.

Allmän kurs på distans

Längd
1-3 år beroende på förkunskaper och kursval.

Kursstart
Augusti och januari.

Sista ansökningsdag
15 maj för kursstart i augusti.
1 december för kursstart i januari.

Behörigheter
Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högre studier.

Studiefinansiering
Kursen berättigar till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för information och hjälp.

Kurskostnad
Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 250 kr som används till studiematerial, försäkring och skolgemensamma aktiviteter.

Antagningsvillkor
Grundskolekompetens eller motsvarande.

För information om skolan
Tel: 021-14 07 05
info@vfhsk.se

För information om kursen
Elin Ragnebro, vägledare
elin.ragnebro@vfhsk.se
076-671 30 87

Niklas Andersson, linjeledare
niklas.anderssson@vfhsk.se
070-666 07 23

Ansökan till höstterminen 2024
När du klickar på knappen nedan, kommer du till Folkhögskolornas ”Mina Sidor”. Där loggar du in för att komma till ansökningsformuläret. Är det första gången du söker till folkhögskolan, får du först registrera dig.

<!--När du söker När du klickar på knappen nedan, kommer du till Folkhögskolornas "Mina Sidor". Där skapar du först ett konto, om du inte redan gjort det. Där du sedan klickar på ”Skapa konto” för att komma till ansökningsformuläret. -->

Sök till kurs
X