Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola är en kurs vars syfte är att deltagarna på olika sätt ska etablera sig som individ och medborgare i Sverige.

Etableringskurs på folkhögskola, en utbildning i svenska språket, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap med hemspråksstöd riktad till deltagare inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Utbildningen är en del av deltagarens etableringsplan. Inom ramen för utbildningen inleder de deltagare som behöver sin utbildning i SFI. Västerås folkhögskola har egen betygsrätt i SFI.

Omfattning och innehåll

Utbildningen omfattar sex månader på heltid och innehåller baskunskaper (inklusive svenskundervisning, SFI) samt orienterande och arbetsförberedande insatser. Utbildningen kan tillgodoräknas vid fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen.

Kursens teman och ämne

  • Mötet mellan olika människor i olika livssituationer, att kunna hantera dessa situationer.
  • Språkets koder, dvs. språkets betydelse för att kunna leva, bo och arbeta i Sverige.
  • Arbetsmarknadskunskap, arbetslivets villkor, lagar, avtal och regler.
  • Samhällskunskap, lokalt, regionalt och nationellt.
  • Kulturella koder, dvs. olika umgängesformer, traditioner, tidsuppfattning och hierarkier.
  • Grundläggande data – vardagsnära tjänster på Internet och kommunikation.
  • Utbildning i svenska för invandrare – SFI.
  • Studie- yrkes- och livsvägledning enskilt och i grupp.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är personer som deltar i etableringsuppdraget

Etableringskurs

För mer information
Dragana Lazic
Tel: 070-549 01 78
dragana.lazic@vfhsk.se

Ansökan görs direkt via din arbetsförmedlare.

Nya Etableringskurser startar kontinuerligt.

X