Etableringskurs

Start Löpande
Ansökan Löpande

Etablera dig som individ och medborgare i Sverige.

Kursen är för deltagare inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Den anpassas efter deltagarnas behov och förutsättningar, samt gruppens sammansättning. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.

Omfattning och innehåll
Utbildningen omfattar sex månader på heltid och innehåller undervisning i svenska språket, information om samhället och arbetsmarknaden, både på svenska och med modersmålsstöd.

Kursens teman och ämnen:
● Utbildning i svenska utifrån förkunskaper
● Språkets koder
● Kulturella koder
● Arbetsmarknadskunskap
● Samhällskunskap
● Grundläggande datakunskap
● Studie- och yrkesvägledning
● Möjlighet till modersmålsstöd

Du är varmt välkommen till en intressant och inspirerande utbildning!

Etableringskurs

För mer information
Elin Ragnebro, vägledare
elin.ragnebro@vfhsk.se
076-671 30 87

Zainab Sami, pedagog och linjeledare
zainab.sami@vfhsk.se
072-536 91 77

Ansökan görs direkt via din arbetsförmedlare.

Nya Etableringskurser startar kontinuerligt.

Ladda ner kursblad

X