Allmän kurs gymnasienivå

Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning. Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier eller studier på yrkeshögskola. När du gått allmän kurs kan du också gå vidare till andra skolor eller arbete. På den allmänna kursen har du möjlighet att läsa nedanstående ämnen.

  • Svenska
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Naturkunskap
  • Religion
  • Historia
  • Matematik

Utbildningen på Västerås Folkhögskola genomsyras av ett starkt samhällsengagemang. Vi arbetar ämnesövergripande och tematiskt. Detta arbetssätt ger dig möjlighet att öka din kunskap om och förståelse för omvärlden samt att skapa sammanhang och helhet och se hur de olika skolämnena hänger ihop. De erfarenheter du har med dig är viktiga eftersom arbetet ofta sker i grupp och eftersom vi är övertygade om att kunskap är någonting vi skapar tillsammans. Vi tror på ett livslångt lärande och därför läser du alla ämnen under hela din studietid.

Under din studietid kommer du även att delta vid studiebesök, föreläsningar, temadagar, friluftsdagar, teaterbesök etc. som en del av den obligatoriska undervisningen.

Datorn och plattformen Ping Pong används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen.

Ekonomi

Studierna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnader för studiematerial och eventuella resor i samband med kursen bekostas av deltagaren.

Kursstart

Vi har kursstart två gånger om året, i augusti och i januari.

 

Allmän kurs gymnasienivå

Längd
1-3 år beroende på förkunskaper.

Kursstart
Augusti och januari.

Sista ansökningsdag
15 maj för kursstart i augusti.
1 december för kursstart i januari.

Behörigheter
Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier.

Studiefinansiering
Kursen berättigar till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för information och hjälp.

Kurskostnad
Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studieresor, studiematerial, försäkring, programlicenser och skolgemensamma aktiviteter.

Antagningsvillkor
Grundskolekompetens eller motsvarande.

För mer information
Cina Aronsson
Tel: 070-320 90 48
cina.aronsson@vfhsk.se

Sök till kurs
X