Allmän kurs gymnasienivå

Sök till kurs
Start Januari och augusti
Ansökan 1 dec och 15 maj

Vill du läsa in gymnasiet? Vill du bestämma över dina studier? Vill du gå på en rolig och spännande skola?

Allmän kurs på folkhögskola är för dig som vill studera vidare på högskola eller få ett arbete. Att läsa in gymnasiet tar ett, två eller tre år. Det beror på vilka förkunskaper du har. Innan du börjar gör du upp en individuell studieplan tillsammans med pedagogerna på skolan.

Arbetssätt och innehåll
På Västerås folkhögskola arbetar vi med flera ämnen samtidigt under olika temaveckor. Det ger dig en större förståelse för omvärlden och hur de olika ämnena hänger ihop. På skolan finns ett starkt samhällsengagemang.

Din bakgrund och dina erfarenheter är viktiga för oss. Vi är övertygade om att kunskap är någonting du, dina kurskamrater och vi på skolan skapar tillsammans. Här får du möjlighet att växa som person och vidga dina vyer.

Skolan ligger långt fram inom ny teknik och datorn används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Du får låna en dator under studietiden.

På allmän kurs läser du följande ämnen:
● Svenska
● Engelska
● Matematik
● Naturkunskap
● Samhällskunskap
● Religionskunskap
● Historia

Se en kort film om kursen.

Du är varmt välkommen till en intressant och inspirerande utbildning!

 

Vanliga frågor

Vad är folkhögskola?

Folkhögskola är en utbildningsform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – där du är med och skapar din egen utbildning.

Får man betyg på folkhögskolan?

På folkhögskola får man inte betyg, där får man utvecklas i sin egen takt. De som går allmän kurs, folkhögskolans motsvarighet till gymnasiet, får ett intyg som beskriver godkända behörigheter i de ämnen som klarats av samt ett studieomdöme som beskriver nuvarande och framtida studieförmåga.

Hur mycket frihet har jag?

Folkhögskolan utgår från att varje människa är en resurs som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och ska ha möjligheter att växa utifrån egna behov och förutsättningar. Det finns en stor frihet på folkhögskolan. Skolorna har rätten att forma sina egna kurser efter deltagarnas behov och målsättningar. Här får alla vara med och påverka kurser och utbildningar.


Deltagare berättar

SARA EMELIE ÅHLÈN

Allmän kurs är det bästa valet jag gjort. Tillsammans med underbara lärare och elever så skapar ni tillsammans en helt galen bra atmosfär. Här får man vänner för livet!

Victor Söderqvist

Jag ville jobba inom vården, men klarade inte gymnasiet av olika skäl. Nu pluggar jag till sjuksköterska efter att ha läst upp mina betyg på allmän kurs.

Lana Khasraw

Jag lärde mig att vara stolt över mig själv och att accceptera andra för precis vilka de ville vara.

Allmän kurs gymnasienivå

Antagningsvillkor
Grundskolekompetens eller motsvarande.

Kursstart, kurslängd och studieort
Kursen startar i augusti och januari varje år. Du studerar ett, två eller tre år. Kursen genomförs på Västerås folkhögskola.

Behörighet
Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högre studier.

Kostnader och studieekonomi
Kursen är kostnadsfri, men du betalar 500 kronor per termin för studieresor, litteratur, med mera. Du har rätt till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för hjälp och mer information.

Ansökan
Sista dag för ansökan är 15 maj för kursstart i augusti och 1 december för kursstart i januari. Gör din ansökan här på vår hemsida.

Frågor om Västerås folkhögskola
info@vfhsk.se – 021-14 07 05

Frågor om kursen
Elin Ragnebro, vägledare
elin.ragnebro@vfhsk.se
076-671 30 87

Sara Gulin, linjeledare
sara.gulin@vfhsk.se
070-860 88 22

Ladda ner kursblad

Sök till kurs
X