Kurser

Allmän kurs grund med vårdinriktning

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Kursen är yrkesförberedande för vårdyrket och kan ge dig behörighet till studier på gymnasienivå. Allmän kurs Grund med vårdinriktning på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå och som är intresserad av att arbeta...
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs grundskolenivå

Allmän kurs grundskolenivå på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå eller arbete. Du som har eller inte har tidigare studier på grundskolenivå kan nå din behörighet på ett år upp till två år beroende på tidigare erfarenheter. Tillsammans med dina lärare och mentorer bygger du...
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs gymnasienivå

Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning. Godkänd allmän kurs ger grundläggande behörighet för högskolestudier eller studier på yrkeshögskola. När du gått allmän kurs kan du också gå vidare till andra skolor eller arbete. På den allmänna kursen har du möjlighet att läsa nedanstående ämnen. Svenska Engelska Samhällskunskap Naturkunskap Religion Historia...
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs Häst

Kursen är ett samarbete med Hästsportens folkhögskola, och du läser allmänna gymnasieämnen på halvtid helt på distans och hästskötarkurs på halvtid på distans men med träffar på skolan för praktiska moment. I Strömsholm i Västmanland kan du få inriktning Ridsport och i Wången i Jämtland inriktning Islandshäst alternativt Travsport. De allmänna ämnena läses tematiskt...
Läs mer och sök till kursen

Allmän kurs på distans

Du studerar hemifrån med hjälp av dator och Internet och får en inledande introduktion i Ping Pong, lärplattformen som används i kursen. Utbildningen är anpassad för vuxna och ger en bred allmänbildning.
Läs mer och sök till kursen

Demokratiambassadör

Kursen Demokratiambassadörer är för dig som vill stärka demokratin, utbilda andra och utvecklas själv. Det räcker inte att rösta vart fjärde år för att demokratin ska överleva. Vi behöver också samtal om demokratiska värderingar och beteenden och många människor som vill försvara demokratin just där de är – på sin arbetsplats, i skolan, på...
Läs mer och sök till kursen

Etableringskurs

Etableringskurs på folkhögskola är en kurs vars syfte är att deltagarna på olika sätt ska etablera sig som individ och medborgare i Sverige. Etableringskurs på folkhögskola, en utbildning i svenska språket, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap med hemspråksstöd riktad till deltagare inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Utbildningen är en del av deltagarens etableringsplan. Inom ramen för utbildningen inleder...
Läs mer och sök till kursen

Fritidsledarutbildning

Vill du bidra till att människor får en meningsfull, aktiv och stimulerande fritid? Efter två års studier har du skaffat dig en yrkesexamen och goda möjligheter till arbete. Välkommen till en bred utbildning som förbereder dig att arbeta med människor i olika åldrar, inte minst barn och ungdomar. Du får verktyg att möjliggöra en...
Läs mer och sök till kursen

Inspirationskurs – SMF

Inspirationskursen, eller den studiemotiverande folkhögskolekursen (SMF) som den formellt heter, är för dig som är arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga gymnasiebetyg. Hos oss får jobba med frågor som ligger nära dig och ditt liv. Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga. De är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en...
Läs mer och sök till kursen

Lärar- och elevassistent

Vill du studera på en skola där du får vara med och påverka dina studier och där det finns ett stort engagemang för medmänniskor och samhället? Välkommen till en ettårig yrkesutbildning som förbereder dig för ett spännande yrke. Utbildningen till lärar- och elevassistent är tänkt för dig som vill arbeta inom skolan eller för dig...
Läs mer och sök till kursen

Svenska för invandrare – SFI

Svenskundervisning för invandrare (SFI) är till för dig som är vuxen och som inte har svenska som modersmål. SFI på folkhögskola är en SFI-utbildning med hemspråksstöd enligt befintlig SFI-modell med de fyra stegen. Dessutom strävar vi efter en verksamhet som sätter SFI i ett sammanhang. Vår uppfattning är att följande fem delar i ”folkhögskole-SFI” är viktiga...
Läs mer och sök till kursen

TO DO

TO DO syftar till att hjälpa dig realisera din kulturrelaterade idé. På vägen till förverkligande lär du dig att driva ett kreativt projekt, stort som litet, från början till slut och med syftet att stärka dig som kreatör, projektledare och entreprenör. Processen varierar beroende på din idé, ambition och önskemål. Syfte Vi vill att...
Läs mer och sök till kursen