Inspirationskurs (SMF)

Inspirationskursen, eller den studiemotiverande folkhögskolekursen som den formellt heter, är för dig som är arbetslös och är inskriven på arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga gymnasiebetyg. Hos oss får du arbeta och studera kring frågor som ligger nära dig och ditt liv. Dina erfarenheter och kunskaper är viktiga. De är grunden för att vi tillsammans ska kunna skapa en kurs som passar dig. Du får nämligen själv vara med och planera kursens innehåll och tillsammans med din mentor sätta upp målen med din utbildning.

Varför ska du söka?

Målet med kursen är att öka ditt självförtroende, ge dig en bättre självinsikt och framtidstro. Inspirationskursen arbetar utifrån din verklighet och det samhälle vi lever i. Därför kommer du att ha nytta av kursen vare sig du väljer att studera vidare eller när du söker jobb.

  • Det viktigaste målet med kursen är att skapa en plan för din framtid. Vi jobbar med att öka din självinsikt och din framtidstro och visar på möjliga vägar för att utveckla dina personliga talanger för att öka dina möjligheter att nå dit du vill.
  • Vi försöker uppmana varje deltagare att utmana sig själv för att fortsätta växa och utvecklas
  • Syftet är att du ska ta kommando över ditt liv och forma det som du vill oavsett om du vill vidare mot studier eller mot arbete. Förutom att fokusera på jobb och skola försöker vi även göra andra aktiviteter som t.ex. gokart för att förbättra deltagarens välmående.
  • Här ges du möjlighet att prova på studier i kärnämnen, vilket ger dig en inblick i hur det är att studera längre utbildningar på en folkhögskola. Du kan påverka möjligheten att göra studiebesök på platser som kan vara intressanta ur din egen synvinkel.
  • Folkhögskola sätter dig i centrum och ger dig möjlighet att utveckla dina studier efter dina förutsättningar och under de former som passar dig bäst. Du sätter upp egna mål för dina studier och tillsammans jobbar vi för att du ska uppnå dem.
  • Hur man lär sig nya saker är helt olika från person till person så det är viktigt att du hittar den metod som passar dig bäst. Här får du möjlighet att prova på olika former av studieteknik.
  • Genom att studera samhället och arbetsmarknaden och dess lagar, löner och avtal både lokalt, nationellt och internationellt får du med dig användbara verktyg inför dina framtida livs- och yrkesval.

Omfattning, tid och plats

Inspirationskursen arbetar i grupper om 15-20 personer. Varje kurs pågår 13 veckor, eller 65 vardagar. Kursen bedrivs i våra lokaler i Folkets Hus i Köping.

Handledare

Genom hela projektet har du en handledare som hjälper dig med vägledning och matchning.

Ansökan

Ansökan görs via din arbetsförmedlare.

 


Deltagare berättar

Josefin Jonsson

Jag gick en åtgärd innan jag började här där jag mötte oengagerad personal som lämnade deltagarna efter en halvtimme och själva åkte hem när vi förväntades sitta åtta timmar om dagen framför en dator. Jag har gått SMF i Västerås tidigare och trivdes så bra att jag när jag sedan blev arbetslös och hamnade på åtgärden där jag vantrivdes tjatade mig till en plats på SMF i Köping.

Här får vi inte bara söka jobb utan lära oss om arbetsmarknad, rättigheter, får jobba med politik, självkänsla och då och då känna på hur folkhögskolestudier fungerar. Vi får besöka en hel del arbetsplatser och likt Allmän kurs är SMF otroligt deltagarstyrt. Det har jag inte upplevt någon annanstans och jag anser att det är bra då det trots allt är oss det handlar om och vi får lära oss mycket genom att faktiskt möta människor och göra saker istället för att bara spendera en hel dag vid en datorskärm och söka jobb och sedan glo om man är klar efter två timmar.

Till nya deltagare som börjar vill jag säga: ”Ta chansen!” Man växer så otroligt mycket som människa och får lära sig enormt mycket om både omvärlden och sig själv. Det är ett fantastiskt djup i kursen som är unikt, det finns inte många andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder där du får så stort utrymme till att utveckla dig själv och under kort tid få bättre självförtroende och självkänsla. Man har dessutom alltid otroligt roligt, med en tight grupp och nära relationer till personal.


Mikael Andersson

Jag gick på en annan arbetsmarknadsåtgärd innan där man blev tillsagd att sätta sig framför en dator och söka minst tio jobb om dagen. Ens intressen spelade ingen roll, det kändes som att man sökte för sökandets skull. Här är det roliga pedagoger som verkligen hjälper och det gör kursen mycket roligare. Jag har redan varit på en arbetsintervju för ett jobb som jag vill ha. En annan sak är att man får arbeta lite mer i sin takt vilket skiljer sig från en annan kurs jag gick där man väldigt lätt halkade efter och det gjorde mig väldigt stressad. Det här är den första åtgärden som jag faktiskt vill gå upp för och åka till på morgonen. Chill pedagoger, blandat innehåll med fokus på mig och mina behov.


Inspirationskurs (SMF)

Längd
13 veckor.

Kursstart
Löpande

Syfte
Inspirera och stötta deltagare i planering mot studier, arbete eller annan individuell planering.

Antagningsvillkor
För att kunna gå Inspirationskursen krävs att du är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen samt saknar fullständiga gymnasiebetyg.

Ansökan
All rekrytering till Inspirationskursen sker genom Arbetsförmedlingen.

För mer information
Elin Ragnebro
Tel: 076-671 30 87
elin.ragnebro@vfhsk.se

X