Allmän kurs gymnasienivå

Vill du läsa in gymnasiet? Vill du bestämma över dina studier? Vill du gå på en rolig och spännande skola?

Allmän kurs på folkhögskola är för dig som vill studera vidare på högskola eller få ett arbete. Att läsa in gymnasiet tar ett, två eller tre år. Det beror på vilka förkunskaper du har. Innan du börjar gör du upp en individuell studieplan tillsammans med pedagogerna på skolan.

Arbetssätt och innehåll
På Folkhögskolan i Köping arbetar vi med flera ämnen samtidigt under olika temaveckor. Det ger dig en större förståelse för omvärlden och hur de olika ämnena hänger ihop. På skolan finns ett starkt samhällsengagemang.

Din bakgrund och dina erfarenheter är viktiga för oss. Vi är överygade om att kunskap är någonting du, dina kurskamrater och vi på skolan skapar tillsammans. Hos oss växer du som person ochvidgar dina vyer.

Skolan ligger långt fram inom ny teknik och datorn används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Du får låna en dator under studietiden.W

På Allmän kurs kan du läsa följande ämnen:

● Svenska
● Engelska
● Matematik
● Naturkunskap
● Samhällskunskap
● Religionskunskap
● Historia

Du är varmt välkommen till en intressant och inspirerande utbildning!


Deltagare berättar

Eric Nore

Den största skillnaden mot gymnasiet är att det är mer frihet här. Och att det är ett aktivt val man har gjort, man är ju mer motiverad till att gå här av den anledningen. Här blir man sedd, det är inte lika stort och lärarna har tid att se varje elev. Sen gillar jag hur behörigheterna funkar. Man blir inte bedömd efter hur man har klarat det, utan det är antingen eller och det är jätteskönt. Många har ju skriv- och provkramper som sätter käppar i hjulet. Man får också en helt annan kontakt både med elever och lärare här, jämfört med gymnasiet. Så det är bara positivt i den aspekten. Fast innan man söker kanske man ska tänka två gånger, om man är motiverad. Det är nog ingenting man ska göra bara för att ha nåt att göra, utan jag tror att man måste ha bestämt sig. Men för mig har det här varit jättebra.


Allmän kurs gymnasienivå

Antagningsvillkor
Grundskolekompetens eller motsvarande.

Kursstart, kurslängd och studieort
Kursen startar i augusti och januari varje år. Du studerar ett, två eller tre år. Kursen genomförs på Folkhögskolan i Köping.

Behörighet
Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högre studier.

Kostnader och studieekonomi
Kursen är kostnadsfri, men du betalar 500 kronor per termin för studieresor, litteratur, med mera. Du har rätt till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för hjälp och mer information.

Ansökan
Sista dag för ansökan är 11 juni för kursstart i augusti och 1 december för kursstart i januari. Gör din ansökan här på vår hemsida..

Kontaktpersoner

Niklas Andersson, linjeledare
niklas.andersson@vfhsk.se
076-666 07 23

Elin Ragnebro, biträdande rektor
elin.ragnebro@vfhsk.se
076-671 30 87

Sök till kurs
X