Allmän kurs grundskolenivå

Allmän kurs grundskolenivå på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå eller arbete. Du som har eller inte har tidigare studier på grundskolenivå kan nå din behörighet på ett år upp till två år beroende på tidigare erfarenheter. Tillsammans med dina lärare och mentorer bygger du din studiegång på folkhögskolan utifrån dina förkunskaper och mål.

Skolan ligger långt fram när det gäller data och informations- och kommunikationsteknik. Datorn används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Som arbetsverktyg får du låna en dator av skolan under studietiden.

 

Arbetssätt och Innehåll
Grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar är en del av arbetssättet. Även temadagar är vanligt före-kommande. Det kan vara friluftsdagar, idrottsdagar, teater, föreläsningar, studiebesök m.m. Vi arbetar mycket med arbetslivsfrågor och entreprenörskap. Samhällsfrågor lokalt, regionalt och internationellt bildar en röd tråd genom kursen. På den allmänna kursen kan du läsa följande ämnen:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

Allmän kurs grundskolenivå

Allmän kurs Grund

Längd
1-2 år beroende på förkunskaper och erfarenheter.

Kursstart
Augusti och januari.

Sista ansökningsdag
15 maj för kursstart i augusti.
1 december för kursstart i januari.

Behörigheter
Avklarad kurs ger ett studieomdöme och behörighetsintyg.

Studiefinansiering
Kursen berättigar till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för information och hjälp.

Kurskostnad
Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studieresor, studiematerial, försäkring, programlicenser och skolgemensamma aktiviteter.

Antagningsvillkor
Du ska ha kunskaper motsvarande SFI-D samt medverka vid en intervju.

För mer information
Elin Ragnebro
Tel: 076-671 30 87
elin.ragnebro@vfhsk.se

Sök till kurs
X