Kalender oktober 2015

17 oktober

Invigning Bäckbyhuset

20 oktober

Gröna Draken-dagen

21 oktober

Yrkesmässa i Bäckbyhuset

22 oktober - 23 oktober

Utbildning ”Ekonomismart!” för SMF

26 oktober - 31 oktober

Höstvecka Allmän kurs

26 oktober - 28 oktober

Fairtrade ambassadörsutbildning för deltagare/personal på Västerås folkhögskola