Kalender mars 2015

21 mars

Folkhögskolans dag

Öppet hus.

25 mars

Allmän kurs besöker Kulturen för att lyssna på föreläsning om Västerås historia

28 mars

Inspirationskursen åker till Vafab

29 mars

Studiedag