Kalender september 2017

4 september

Ny kursstart Inspirationskurs (SMF)

24 september

Gröna Draken kommer snart!

Gröna Draken ges ut av Förbundet Agenda 21 och har sedan 1994 distribuerats till 135 000 hushåll fyra gånger om året. Genom Gröna Draken får du nya kunskaper. Tidningen ger handfasta tips och råd om smarta miljöval och vad du själv kan göra för att bidra till en bättre och rättvisare värld.