Kalender december 2015

2 december

Folk och försvar

9 december

Föreläsning med Tony Berglund

16 december

Skolavslutning – Allmän kurs, SFI och SMF (Inspirationskurs)