Antagning och ansökan

Hur ansöker jag?

Ansökan görs på skolans hemsida.

Du kan söka till kurser året om. Vid frågor, mejla info@bfhsk.se.

Sista ansökningsdag Allmän kurs och Allmän kurs grund: 15 juni för start i augusti. 8 december för start i januari.

Hur går antagningsprocessen till?

Allmän kurs och Allmän kurs grund

  • Ansökningarna behandlas löpande efter att de kommer in. Varje ansökan registreras av skolans administratör och går därefter till studievägledare och mentorer. Kompletteringar kan behöva göras och kontakt tas med eventuella referenser.
  • Telefonsamtal eller e-postkontakt tas med den sökande för att boka tid för individuellt samtal. Vid samtalet diskuteras hur den sökande ser på studier och vad som behöver läsas.
  • Beslut om antagning sker av mentorer, studievägledare och arbetslag. I en del fall kan prövoperioder beslutas. I förekommande fall med linjeansvarig/studievägledare.
  • Den sökande får ett skriftligt besked senast fyra veckor efter angiven sluttid för ansökan.

Övriga kurser

  • Ansökningarna behandlas löpande efter att de kommer in. Varje ansökan registreras av administratören och går därefter till kursansvarig. Kompletteringar kan behöva göras.
  • Antagningsprinciper finns på hemsidan för respektive kurs.
  • Beslut om antagning tas av kursansvarig och arbetslag.
  • Den sökande får ett skriftligt besked senast fyra veckor efter angiven sluttid för ansökan.