Den största skillnaden mot gymnasiet är att det är mer frihet. Och att det är ett aktivt val man har gjort. För mig har det varit jättebra.

ERIC NORE