Inspirationskursen – Temavecka Studier

12 april

Hela vecka 16 fokuserar Inspirationskursen/SMF på studievägar som eventuellt kan finnas för dem.

Exempel på aktiviteter är att en lärare/pedagog kommer och berättar om hur det är att arbeta i yrket, en annan aktivitet är möjligheten att få vara med i klassrummet på Allmän Kurs som ”riktigt deltagare”.

[sharify]