Allmän kurs besöker Kulturen för att lyssna på föreläsning om Västerås historia

24 mars

Stina Larsson föreläser om Västerås historia. Från tidigt 1600-tal till nutid.

[sharify]