Vikten av att ge blod

Publicerat: 21 april

I Västmanland är det i nuläget akut brist på lagret av blod gällande vissa blodgrupper, detta fick deltagarna på Allmän kurs vetskap om när Gitte Johansson från Blodcentralen besökte skolan.Gitte Johansson föreläser

På Naturkunskapen på Allmän kurs så är har det tidigare pratats om de olika blodgrupper som finns, att kvinnor ibland behöver behandlas när de är gravida med andra barnet utifrån blodtyp och att det inte går att ha blodgrupp 0 när ens biologiska mamma och pappa båda har grupp AB.

Detta kanske inte är det viktigaste att kunna gällande blod, det kanske är betydligt viktigare om vetskapen om att kunna rädda många liv genom att bli blodgivare. Gitte informerade deltagarna främst om nyttan blodgivare gör för andra människor, dels för de som råkar ut för akuta olyckor eller operationer, men även för att det finns människor som har sjukdomar som kräver att livslång behandling med hjälp av blodgivare.

Något Gitte och tryckte på är att det inte gör speciellt ont att ge blod och det tar inte heller lång tid. För att underlätta för denna viktiga verksamhet så kommer Köping under nästa år också få möjlighet att ge blod i en så kallad Blodbuss som åker runt berättar Gitte.

Skolan tycker att denna föreläsning av Gitte var mycket värdefull och intressant, för att kanske underlätta något för eventuella deltagare att ge blod så lovade skolan på plats att deltagare kan göra detta utan problem på skoltid också. Skolan vill samtidigt passa på att marknadsföra www.geblod.nu, en mycket informativ sida om blodgivning och där du på ett enkelt sätt kan anmäla dig som blodgivare.

David Persson
david.persson@vfhsk.se

 

Allmän kurs