Vad är folkhögskola för dig?

Publicerat: 18 augusti

Under terminens andra dag så fick deltagarna på Allmän kurs frågan “Vad är folkhögskola för dig?”  Detta är ett urval av svaren som kom in:

 

 “Det vi tycker är skillnaden mellan gymnasiet och folkhögskola är att det är lite mer fritt. Det är inte lika stor betygsstress och vi upplever större respekt för varandra på folkhögskola än på gymnasiet. Man har bättre kontakt med sina pedagoger än vad man har på gymnasiet. Lektionerna har en bra längd och man få vara med och styra mer på folkhögskola än vad man får på andra skolor.”

 

“Många av oss som läser på folkhögskola har dåliga erfarenheter av tidigare skolformer. Man känner stress över betyg och svåra prov. Man känner sig inte sedd och kanske inte får den hjälp man behöver med vissa svårigheter man har. På Köpings Folkhögskola växer vi alla tillsammans, vi utvecklas varje dag tack vare vårat eget och pedagogernas fantastiska engagemang. Pedagoger som tar sig tid, anpassar våra studier efter vår personliga förmåga. På en folkhögskola blir man accepterad oavsett bakgrund, erfarenheter eller kunskaper. Det är lätt att känna samhörighet och ta del av lektioner då alla får chansen att synas och höras. Mobbning finns inte på kartan överhuvudtaget. Skolformen gör att man får en nära relation med pedagoger och andra deltagare, man har lättare att ta kontakt om man har några frågor. Men också om man vill tala om varför något känns svårt. Det finns större förståelse för varje deltagare och man behöver inte känna sig annorlunda. På folkhögskolan finns det inte några direkta läxor eller prov. Lärandet sker i klassrummet och tillsammans, genom olika studiebesök eller föreläsningar. Det handlar inte längre om hur bra man skriver på ett prov utan nu räknas kvalitén på lärandet och det ska vara ett lärande för livet. Pedagogerna samråder med deltagarna hur upplägget av studier och uppgifter ska se ut. Man frågar deltagarna vad de vill och alla har en chans att vara med att bestämma.”

 

“Det stora som skiljer sig från andra skolor är stämningen och samspelet mellan människor. Det kan bro på att det är mindre deltagare, alltså färre personer som delar på samma lokaler. Vilket ofta brukar bidra till bättre gemenskap, inte alltid såklart.”

 

“Folkhögskolan är för oss är ett bättre alternativ, då det ger mer frihet till deltagarna och stämningen i skolan är helt annorlunda från tidigare erfarenheter. En andra chans att plugga upp betygen och kunna fortsätta framåt i livet.”

 

“Att gå på folkhögskola innebär en liten annorlunda skolform där deltagarna själva får vara med och planera och bestämma. Oavsett vad du har med dig i bagaget så finns det alltid ett sätt att klara av dina studier. Här samlas människor i olika åldrar som vill ha en andra chans. Att studera på en folkhögskola innebär mycket eget ansvar och bra sammanhållning till din klass.”

 

David Persson
david.persson@vfhsk.se

Allmän kurs