Ett projekt i integrationens anda – Projekt Påfart

Publicerat: 3 maj

Idag så avslutades den första gruppen från Projekt Påfart. Vi informerar lite här om vad projektet innebär samt visar ett axplock av alla de olika aktiviteter som deltagarna tagit del av.

Projekt Påfart Köping är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Köping och Folkhögskolan i Köping.

Syftet är att nyanlända invandrare som tillhör etableringsuppdraget skall få extra hjälp, stöd och kunskaper beträffande svenskt samhälle och arbetsmarknad.

Projekt Påfart är någonting unikt för Västmanland och den första gruppen med deltagare anlände till Folkhögskolan i Köping under januari.

De arbetssökande har i fyra månader under våren 2016, utöver de lektioner och föreläsningar som personalen inom projekt Påfart har hållit i, fått ta del av mer än 50 olika gästföreläsningar och studiebesök gällande samhällsorientering och arbetsmarknadskunskap. Aktiviteterna har också innefattat flera företagsbesök. Alla deltagare har dessutom fått hjälp med att sammanställa ett CV och ett personligt brev. Allt i syfte att öka deltagarnas chanser till anställning.

Göran Wahlsten (text och bild)
goran.wahlsten@vfhsk.se

David Persson (bild)
david.persson@vfhsk.se