Deltagare bildar studerandekår på eget initiativ

Publicerat: 27 september

Då skolan har en nybildad studerandekår så önskade styrelsen för denna att synas på hemsidan.  Fotograferingen gällande detta blev utomhus en trevlig höstdag. De officiella styrelsefotografierna togs såBild på studerandekårenklart av en deltagare, Marina Backman.

För att få en större förståelse för bakgrunden till den nya studerandekåren så bad vi biträdande rektor Elin Ragnebro berätta.

-Folkhögskolan i Köping har funnits i mindre än två år och för drygt ett år sedan startade vi upp allmän kurs. Sammhälls- och demokratifrågor är viktiga för oss och vi arbetar mycket med deltagarstyrning. En studerandekår behövs på varje skola men vi ville att det skulle komma från deltagarna.

Så äntligen hände det! Redan i somras fick jag indikationer på att intresse fanns hos deltagare och på ett klassråd i början av den här terminen tog deltagarna på allmän kurs initiativ till att bilda en studerandekår, Alla som ville fick vara med i styrelsen och valdes demokratiskt av hela gruppen. Under det första styrelsemötet 27 augusti delades olika ansvarsområden ut.

Än så länge består styrelsen av endast deltagare från allmän kurs men personer med bakgrund från SFI och SMF tar ansvar för kontakten med dessa kurser. Det har också valts ordförande, vice ordförande, sekreterare och personer med ansvar för fritidsaktiviteter och temaveckor. Just nu planerar skolans personal en temavecka för allmän kurs i november tillsammans med studerandekåren och vi har också fått hjälp att planera aktiviteter för kursens projektfredagar. Dessutom har studerandekåren tagit initiativ till ökad sopsortering i klassrummet, vi har köpt in kärl så vi nu kan skilja på komposterbart, plast, pant och övrigt. I mitten på oktober kommer delar av styrelsen åka till Västerås för att träffa deltagare från studerandekåren där och vi planerar också en träff med Västerås skolledning. Detta för att tydliggöra och utveckla studerandekårens roll så att vi får ett långsiktigt och demokratiskt arbete på skolan.

Jag är oerhört nöjd och stolt över att deltagarna visar intresse för demokratifrågor och ansvar för sin skola. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att göra utbildningen meningsfull och deltagarstyrd vilket alltid har varit en prioriterad fråga på skolan.

Studerandekåren i Köping hälsas varmt välkommen!

 

Här under ser du ett litet bildgalleri från fotograferingstillfället, vill du se vilka som är studerandekårens representanter så klickar du här>>.

David Persson
david.persson@vfhsk.se

 

 

Allmän kurs