Bli mer klimatsmart!

Publicerat: 15 februari

Att vara mer klimatsmart är såklart viktigt, men att även sprida denna kunskap kan kanske vara ännu viktigare. Deltagarna på Allmän kurs har tagit fast på detta på Naturkunskapen. Deltagarna har tillsammans med skolan pratat om hur de på ett klimatvänligt sätt kan informera andra individer om hur de kan vara mer klimatsmarta och efter det tagit fram olika klimatsmarta tips.

En del av de informationskanaler som deltagarna kom fram till var att:

  • Utforma strategiska informationsskyltar, till exempel så har det satts upp skyltar vid hissar, de strategiska flygbladen uppmanar personer att ta trapporna istället för hissen, både av miljöskäl och hälsoskäl.
  • Tillverka mängder med bilder och texter som kan distribueras via Internet. Vi hoppas att så många av bilderna som möjligt ska delas vidare och har vi hoppas på en liten snöbollseffekt gällande bilderna.
  • Skapa små tavelramar/skyltar där det står klimatsmarta tips. Dessa delades ut till olika arbetsplatsers lunchrum. Förhoppningen är att personalen kan samtala om de klimatsmarta tipsen under deras luncher. Skolan har delat cirka 40 skyltar i Köping totalt. Det finns nu skyltar Tekniska kontoret och Parkförvaltningen. Det finns även skyltar på Arbetsförmedlingen, Nya konditoriet, Räddningstjänsten och Folktandvården. I miljövänlig anda kommer skolan längre fram samla in skyltarna och använda dem till andra nyttiga tips till allmänheten.
  • Dela deltagarproducerade filmer om klimatsmarta tips. Även här hoppas vi på en snöbollseffekt för att fler personer ska få kunskap om hur enkelt det kan vara att vara lite mer klimatsmart.
  • En deltagare kom på idén att skapa en blogg där vem som helst kan dela med sig av klimatsmarta tips. Självklart är merparten av allt deltagarna gjort postat i denna blogg. Adressen till bloggen är http://klimatsmartprojekt.blogg.se. Besök den gärna!

Nedan ser du ett utkast av deltagarnas material.

Allmän kurs