Penna som skriver på whiteboard

Allmän kurs grundskolenivå

Allmän kurs grundskolenivå på folkhögskola är utbildningen för dig som vill uppnå behörighet för vidare studier på gymnasial nivå eller arbete. Du som har eller inte har tidigare studier på grundskolenivå kan nå din behörighet på ett år upp till två år beroende på tidigare erfarenheter. Tillsammans med dina lärare och mentorer bygger du din studiegång på folkhögskolan utifrån dina förkunskaper och mål.

Skolan ligger långt fram när det gäller data och informations- och kommunikationsteknik. Datorn används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Som arbetsverktyg får du låna en dator av skolan under studietiden.

Studieupplägg och lärarledda timmar

Grupparbeten, gruppdiskussioner och gruppredovisningar är en del av arbetssättet. Även temadagar är vanligt förekommande. Det kan vara friluftsdagar, idrottsdagar, teater, föreläsningar, studiebesök m.m.

Du studerar på heltid och har 25 lärarledda/planerade klocktimmar per vecka. Ytterligare 5 timmar per vecka är tid för handledning och mentorsamtal.

Innehåll

På Allmän kurs Grund läser du följande ämnen:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Samhällskunskap

 

Allmän kurs grundskolenivå

Längd
1-2 år beroende på förkunskaper och erfarenheter.

Kursstart
Augusti och januari.

Sista ansökningsdag
15 maj för kursstart i augusti.
1 december för kursstart i januari.

Behörigheter
Avklarad kurs ger ett studieomdöme och behörighetsintyg.

Studiefinansiering
Kursen berättigar till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för information och hjälp.

Kurskostnad
Själva kursen är kostnadsfri men du betalar en obligatorisk terminsavgift på 500 kr som används till studieresor, studiematerial, försäkring, programlicenser och skolgemensamma aktiviteter.

Antagningsvillkor
Du ska ha kunskaper motsvarande SFI-D samt medverka vid en intervju.

För mer information
Cina Aronsson
070-320 90 48
cina.aronsson@vfhsk.se

Sök till kurs
X