Fritidsledarutbildning

Vill du bidra till att människor får en meningsfull, aktiv och stimulerande fritid? Efter två års studier har du skaffat dig en yrkesexamen och goda möjligheter till arbete.

Välkommen till en bred utbildning som förbereder dig att arbeta med människor i olika åldrar, inte minst barn och ungdomar. Du får verktyg att möjliggöra en positiv fritid och att skapa trygga och utvecklande relationer mellan människor.

Som studerande på fritidsledarutbildningen kommer du att ha en nära relation till arbetsmarknaden. En längre praktik och regelbunden kontakt med yrkesverksamma fritidsledare ingår. Social hållbarhet, delaktighet och lokal organisering är viktiga delar av utbildningen. På Västerås folkhögskola betonas särskilt hur ett framgångsrikt fritidsarbete i stadsdelen kan bedrivas.

Studieupplägg
Dina erfarenheter är viktiga och bidrar till att skapa utbildningen. Kunskap skapar vi tillsammans. Ibland genomförs arbetet individuellt och vid andra tillfällen i grupp. Därutöver tillkommer temastudier, projekt, kulturaktiviteter, utflykter, studiebesök och skriftligt projektarbete.

Innehåll
Innehållet i studierna ligger nära den verklighet du kommer att möta som fritidsledare. Teman som ingår är:

●  Människans växande och livsvillkor
●  Samhälle, fritidskultur och fritidsarbete
●  Ledarskaps- och organisationsutveckling
●  Fritidsarbetets metodik
●  Fritidskultur och fritidsarbete som forskningsfält
●  Pedagogisk professionell utveckling
●  Stadsdelsarbete, delaktighet och lokal organisering

Utbildningsort
Utbildningen genomförs i stadsdelen Bäckby i Västerås. Folkhögskolan ligger mitt i Bäckby centrum bredvid fritidsgården, mötesplatsen för äldre, familjecentrum, idrottshallen, idrottsplatsen och biblioteket. Till Bäckby tar man sig enkelt med buss.

Välkommen till en intressant och inspirerande utbildning!

Fritidsledarutbildning

Antagning
Utbildningen är eftergymnasial. 3-årig gymnasie- examen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Förlängd sista ansökningsdag: 18 juni 2021.

Studieform, längd och start
Heltidsstudier i två år med start 16 augusti 2021. Besked om antagning lämnas i juni.

Kostnad och intyg
Utbildningen är kostnadsfri men en obligatorisk terminsavgift på 500 kronor tillkommer. Avklarad kurs ger en yrkesexamen.

Ekonomi
Utbildningen är studiemedelsberättigad. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för mer information och ansökan.

Kontaktperson
Bo Ardström, Västerås folkhögskola
bo.ardstrom@vfhsk.se
070-999 10 96

Sök till kurs
X