Allmän kurs gymnasienivå

 

Vill du läsa in gymnasiet? Vill du bestämma över dina studier? Vill du gå på en rolig och spännande skola?

Allmän kurs på folkhögskola är för dig som vill studera vidare på högskola eller få ett arbete. Att läsa in gymnasiet tar ett, två eller tre år. Det beror på vilka förkunskaper du har. Innan du börjar gör du upp en individuell studieplan tillsammans med pedagogerna på skolan.

Arbetssätt och innehåll
På Västerås folkhögskola arbetar vi med flera ämnen samtidigt under olika temaveckor. Det ger dig en större förståelse för omvärlden och hur de olika ämnena hänger ihop. På skolan finns ett starkt samhällsengagemang.

Din bakgrund och dina erfarenheter är viktiga för oss. Vi är överygade om att kunskap är någonting du, dina kurskamrater och vi på skolan skapar tillsammans. Hos oss växer du som person ochvidgar dina vyer.

Skolan ligger långt fram inom ny teknik och datorn används som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen. Du får låna en dator under studietiden.W

På Allmän kurs kan du läsa följande ämnen:

● Svenska
● Engelska
● Matematik
● Naturkunskap
● Samhällskunskap
● Religionskunskap
● Historia

Du är varmt välkommen till en intressant och inspirerande utbildning!

 

Allmän kurs gymnasienivå

Antagningsvillkor
Grundskolekompetens eller motsvarande.

Kursstart, kurslängd och studieort
Kursen startar i augusti och januari varje år. Du studerar ett, två eller tre år. Kursen genomförs Västerås folkhögskola.

Behörighet
Godkänd kurs ger grundläggande behörighet för högre studier.

Kostnader och studieekonomi
Kursen är kostnadsfri, men du betalar 500 kronor per termin för studieresor, litteratur, med mera. Du har rätt till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för hjälp och mer information.

Ansökan
Sista dag för ansökan är 15 maj för kursstart i augusti och 1 december för kursstart i januari. Gör din ansökan här på vår hemsida.

Frågor om Västerås folkhögskola
info@vfhsk.se – 021-14 07 05

Frågor om kursen
Hawar Asaiesh, linjeledare
hawar.asaiesh@vfhsk.se – 070-549 01 29

Cina Aronsson, linjeledare och vägledare
cina.aronsson@vfhsk.se – 070-320 90 48

Sök till kurs
X