Vem syr dina kläder?

Publicerat: 21 april

Den 20 april besökte Carina Lundin Västerås folkhögskola. Carina är journalist och folkhögskolelärare och har ägnat många år åt att dokumentera förhållandena för textilarbetare i Kambodja.

Carina LundinCarina Lundin har följt utvecklingen i Kambodja under flera år. Hon började med en genomgång av landets historia och nuvarande politiska och ekonomiska situation. Kambodja är ett av världens fattigare länder och inte en utvecklad demokrati. Fackliga och politiska rättigheter är kraftigt begränsade och landet starkt biståndsberoende.

Med bilder och starka skildringar av enskilda textilarbetare förklarade Carina sambandet mellan att vi här kan köpa billiga kläder och att miljontals människor i Kambodja lever i extrem fattigdom. Om du handlar för 1000 kronor på H&M går 0,4% alltså fyra kronor till textilarbetaren som tillverkat plaggen. Nästan 60% av pengarna går direkt till butiken i Sverige och cirka 24% till märkesföretaget. Slutsatsen är att runt 80% av pengarna stannar i Sverige. Om vi skulle betala en krona mer per plagg skulle arbetarnas löner kunna höjas med 20%.

90% av de som arbetar i textilindustrin i Kambodja är kvinnor och unga flickor. De anses vara lydiga och inte våga engagera sig fackligt. På grund av dålig luft, hetta, damm, arbetspass på upp till 14 timmar per dag, uttorkning och hunger samt usla arbetsställningar är svimningar och olyckor vanliga. Situationen har på kort tid dessutom försämrats drastigt avseende arbetsförhållandena. Vid minst två tillfällen har militär sats in mot strejker och protester vid den fabrik Carina besökt.

Vad kan vi göra? I grupper diskuterade deltagarna hur mycket som är rimligt att de olika aktörerna i tillverkningen av ett plagg ska få av de pengar vi betalar för ett plagg. Alla borde få ungefär lika mycket, både bomullsodlare, arbetare, företag och butik, tyckte de flesta. Carina tycker att vi som konsumenter kan göra mer. Vi kan kontakta tillverkare och de högst ansvariga inom olika klädföretag. Vi kan fråga butikspersonal om klädernas ursprung om arbetsförhållandena i olika länder. Konsumentmakten är stark och kan förändra.

Text: Fredrik Stockhaus
fredrik.stockhaus@vfhsk.se

Bild: Hawar Asaiesh
hawar.asaiesh@vfhsk.se

Allmän kurs