Öppet hus i Bäckbyhuset

Publicerat: 17 oktober

Lördagen den 17 oktober hölls öppet hus i Bäckbyhuset för sjunde året i rad. Efter vissa ombyggnationer var det också att betrakta som en nyinvigning. Många av verksamheterna i huset visade upp sig, däribland Bäckby bibliotek, Bäckbyskolan, Familjecentrum, Förebyggarcentrum och många mer.

Västerås folkhögskola är också en del av husets verksamheter, då skolans SMF-verksamhet idag är förlagd i huset. I framtiden kommer folkhögskolans verksamhet i lokalerna att utökas, vilket gjorde att det var en självklarhet även för oss att finnas representerade under dagen, både med personal och ett antal deltagare.

Under ett par timmar var det möjligt för allmänheten att titta in till oss och diskutera folkhögskola, vuxenutbildning, ungdomsarbetslöshet eller andra frågor som berörde. I SMF-lokalerna anordnades också aktiviteter för barn. Det var möjligt att spela pingis, måla, kasta prick eller bara fika lite.

I huset i stort återspeglades den mångfald som är tanken med Bäckbyhuset. Besökare i alla åldrar fick prova på dans, bjöds på musik, förtäring från alla världens hörn och den vackra höstdagen präglades av färger, skratt och mycket god stämning.

 

Kea Thorslund
kea.thorslund@vfhsk.se

 

Inspirationskursen (SMF), Skolgemensamt